Алкор 9 - алуминиеви системи

Алкор 9 е на българския пазар от 2005 г. като доставчик на алуминиеви системи. През годинитеразширява дейността си и започва да се занимава с прахово електростатично боядисване. Модулите за прахово боядисване е оборудвана от водещи фирми в областта - Gema-Швейцария, Аtlas Copco-Белгия, Cts-Австрия и други.Официален дистрибутор сме на гръцките алуминиеви системи Alumil.