Апекс Ф 118-търговия с продукти за селското стопанство

„Апекс Ф 118” ЕООД се занимава с продажби на препарати за растителна защита и предлага всичко за селското стопанство. Ние работим с продукти, произведени от:
- BayerCropSciense;
- Spiess URANIA;
- CROMPTON Crop Protection;
- Dow AgroSciences;
- HELLAFARM;
- NOVARTIS;
- BASF;
- Агрия;
- LIMA GRAIN;
- Prioneer;
гр.Силистра,ул.Тутракан 77
Тел:086822777