"Балканско ехо" ЕООД

Фирма БАЛКАНСКО ЕХО ЕООД е производител на подемно-транспортни кранове – проектира, осигурява монтаж и ремонт на системите и компонентите им. Сред продуктите са електротелфери от 0,5 t. до 32 t., има взривозащитени от 1 t. до 16 t., с монорелсови и кранови механизми на придвижване, статични. Конструират се и комплектни кранови системи – мостови, висящи, стоящи и конзолни кранове с плавно придвижване с честотно управление. В техните заводи се правят и трифазни асинхронни електродвигатели с вградена спирачка, телферни електродвигатели, електродвигатели с външен ротор. Адрес за повече информация: 5460 село Кръвеник, общ. Севлиево, тел.: 067302 220, 0885 000 555, www.balkanskoecho.com.