Безплатна база данни за домашни любимци

За да притежава регистрация Вашият домашен любимец в Балканска база данни за идентификация, е необходимо да отговаря на едно единствено условие - имплантиран микрочип /транспондер/. Манипулацията се извършва при ветеринарен лекар или специалист по имлантиране, отнема няколко минути и е безболезнена. Процедурата се счита за напълно безопасна поради изключително ниският риск от нежелани реакции, приблизително 1: 40 милиона. Микрочипът е стeрилна стъклена капсула, която не може да бъде счупена в тялото и е с големината на едро оризово зърно, запазва местоположението си и съдържа петнадесетцифров номер в силициев микрочип. Този номер не може да бъде изтрит или променен. Специален четец /скенер/ се доближава до мястото на имплантация излъчвайки радиовълни към микрочипа. Кондензаторът в стъклената капсула преобразува приетият радиосигнал в електричество, което се ползва за изпращане на петнадесетцифровия код обратно към четеца чрез медна антена.База данни Балканпет е на доброволен принцип и достъпът до нея е свободен от всяка точка на света, през всички устройства в режим 24/7. Проектирана е за безплатно ползване от всички стопани, развъдчици, дружества за защита и контрол на животните.