Има решение...

iskamda.com е информационен портал, насочен към малкия и среден бизнес. Нашата цел е да създадем свободна, онлайн, комуникационна зона и да помагаме на хората да изграждат информирано мнение за бизнеса и не стопанския сектор в България.
Порталът дава възможност, Вашата фирма да се превърне във водещия глас в бранша, в който оперирате. Може да разгърнете своя потенциал и да се наложите като водещ бранд. Изключителната гъвкавост iskamda.com Ви дава свободата да интегрирате промоционални, рекламни и PR инструменти, да провеждате активни маркетингови дейности, за да извлечете максимална изгода за Вашата фирма.