Колежи и университети | Директория с български сайтове

Следване в Германия

Сега уреждането на документи за кандидатстване и прием в колежи и университети в Германия, Испания, Швеция и много други страни от Европа е много бързо и лесно с услугите на Студентски компас.

Академика | кандидатстване, колежи, университети

Летни стажове за студенти от СВУБИТ. Новини, справочник и онлайн консултант за образование у нас и в чужбина. akademika.bg, класиране, студенти, университет, Благоевград Академика | кандидатстване, колежи, университети

Катедра "КСТ" при факултет"Артилерия, ПВО и КИС" на НВУ

Катедра "Компютърни системи и технологии" провежда обучение на курсанти и студенти в ОКС “Бакалавър” и “Магистър“ по гражданска специалност “Компютърни системи и технологии". Висококвалифицираните преподаватели с дългогодишен опит в инженерния свят на компютърните технологии осигуряват и високопрофесионалната подготовка на бъдещите кадри в IT технологиите. Именно на осигурената квалифицирана подготовка днес кадри на катедрата работят в българските представителства на големите гиганти в сферата на компютърната техника и технология.

Катедра КСТ

Катедра КСТ (Компютърни Системи и Технологии) при ТУ-Габрово предлага обучение на високо ниво на бакалаври и магистри в областта на компютърните науки и информатиката.
E-mail: cst@tugab.bg
Адрес: 5300 Габрово, ул. "Х.Димитър" 4

Колежи и университети

Научете повече за университетите в Англия. Прочетете за тяхната образователна и научна дейност. Разгледайте големия избор от специалности и начините за кандидатстване за тях. Помислете за бъдещето си и направете правилния избор.

Европейски Бизнес Колеж ФУМИ Интелект

Европейски бизнес колеж ФУМИ Интелект гр. София с над 20 годишна история предлага обучение по професионалните направления мениджмънт, маркетинг, икономика, информатика, туризъм и биофермерство (фермерство и биоземеделие) и 25 специалности. Знанията и уменията, придобити в колежа, отварят врати към много работни места у нас и в Европейския съюз. Приемът става чрез диплома за завършено средно образоване. Има възможност за намаляване на таксата за обучение при успешно преминаване на тест за интелигентност.

Дипломни и курсови

Дипломни, курсови, казуси, реферати по ваш план, библиография и изисквания. Ако имате нужда от научен труд по хуманитарна специалност и искате той да е индивидуален, това е Вашето място!

Университет за национално и световно стопанство

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, с 93-годишна история.

Дипломни работи, магистърски тези, курсови проекти, реферати, доклади, казуси

Индивидуална изработка на дипломни работи, магистърски тези, курсови проекти, реферати, доклади, семестриални задачи, казуси и есета. База данни от готови разработки. Бизнес услуги - бизнес план, маркетингови проучвания и стратегии, финансов анализ.

Разпространи съдържание