Училища | Директория с български сайтове

Частна профилирана гимназия Русе

Гимназия Джон Атанасов град Русе Ви предлага образование, изцяло съобразено с европейските и национални изисквания и норми. Осигурете на децата си най-дборото с частна профилирана гимназия Джон Атанасов.

електронен дневник

Интернет сайт с училищен електронен дневник от Инкомтел ЕООД.
Изпраща и-мейли на родителите за оценките, отсъствията, забележките на техните деца в училище. Включва седмично разписание на учебните часове и график за класни и контролни работи. Лесен достъп през интернет с парола за родители и ученици.

Частно Училище

Частно Училище Увекинд насърчава и създава мислещи, отговорни и балансирани млади хора, отдадени на ученето и вдъхновени от предизвикателствата на постоянно променящия се глобален свят.

Електронно училище

Електронно онлайн училище за родители, учители, класни ръководители и директори. Напълно безплатно, изцяло уеб базирано приложение - информационна система за електронно управление на училището и всеки клас.
Електронен дневник, Електронен бележник, Електронна библиотека, Форум на класа, Галерия на класа, Електронен клас - комуникационна среда.
Седмична и дневна програма, оценки, забележки, отсъствия, съобщения (индивидуални и общи), домашни работи, пособия и др. Електронни учебници, тестове, помагала, снимки и т.н.

Средно общообразователно училище Христо Ботев, село Ветрино

Средно общообразователно училище Христо Ботев, село Ветрино датира с история от 1863 година. Към днешна дата в училището се обучават над 200 ученика в 12 паралелки от 1 до 12 клас. СОУ Христо Ботев може да се похвали с множество постижения на своите ученици – в сферата на науката, културата и спорта. Предлагаме и много извънкласни дейности – танцов състав, спорт, вокални групи, а имаме и собствен училищен вестник.

Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” град Плевен

Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” град Плевен е с основна дейност професионално образование и обучение в сферата на туризма. Участва в разработване и прилагане на учебни планове и програми за различни форми на обучение и в международни проекти по програми на Европейския съюз. На учениците се осигуряват знания за професионална и практическа подготовка, както и задължителен ресурс от чуждоезикови знания и комуникативни умения за качествено обслужване на практиката.

Разпространи съдържание