Кинезиологични ленти, мокса, игли за акупунктура - ЕТ Йони-Йошка Леонидова

Кинезиологичните ленти са подходящи при ортопедични, мускулни и неврологични заболявания. Кинезиологичният тейп, както е другото наименование на тези ленти се използва не само от спортистите, но и от хората, които в жедневната си практика са получили различни видове схващания и травми. Кинезиологичната лента е изработена от лек памучен материал и не предизвиква дразнене върху кожата - напротив, неиният състав позволява на кожата да диша и това прави този тип подходящ за носене в по-дълъг период от време. Кинезиологичните ленти може да намерите на адрес http://www.leonidov.bg.