Международна фестивална програма на детското творчество „Приятели на България”

Международна фестивална програма на детското творчество „Приятели на България”

Програма „Приятели на България” организира и провежда различни форми на изява на творчески колективи и индивидуални изпълнители: общи фестивали на детското творчество, фестивали по отделни жанрови направления и категории участници, конкурси.

В организираните от 1999 г. до настоящия момент прояви, взеха участие повече от 1000 детски творчески колектива от различни градове на Русия, Украйна, Македония, Румъния, Литва, Казахстан и България. По този начин около 40 500 деца и техните преподаватели получиха възможност да покажат своите умения, да узнаят за българските културни традиции и наследство.