ОЙРОШПЕД АД - транспорт, спедиция, логистика и куриерски услуги

ОЙРОШПЕД АД предлага услуги в областта на транспорта, спедицията и логистиката, както и куриерски услуги за страната и чужбина. В сътрудничество с над 500 партньора организацията осигурява гъвкава логистична мрежа за превоз на комплектни и групажни пратки до всяка точка на земното кълбо.

Дейността на компанията е разделена в четири дъщерни дружества, които работят интегрирано в рамките на ОЙРОШПЕД Груп – Ойрокуриер ЕООД, Еуроспед ЕООД, Еурохъб ООД и Ойролог ЕООД.

Ойрокуриер ЕООД е специализирано в областта на куриерските услуги и вътрешния автомобилен транспорт. Организацията предлага спедиторски, логистични, дистрибуционни и куриерски услуги от врата до врата на икономична и експресна тарифа. Ойрокуриер извършва също митническо представяне, митническо складиране, складиране под временен митнически контрол и др. От началото на 2012 година Ойрокуриер ЕООД предлага и екологична куриерска услуга под надслов „Зелените рицари – велокуриери с кауза”. Това са куриери, които разнасят пратки с велосипед и по този начин спестяват вредните емисии при осъществяване на куриерската дейност.

Еуроспед ЕООД извършва международна автомобилна спедиция чрез редовни групажни линии от и до страните от Европа и Турция, с възможност за доставка на пратки от и до Русия и страните от ОНД. Организацията предлага превоз на частични и комплектни товари, групажни пратки и опасни товари, текстил на закачалки. Еуроспед ЕООД организира митническо представителство, митническо складиране, складиране под временен митнически контрол.

Еурохъб ООД предлага въздушен и морски транспорт и спедиция на стоки от и до всяка точка на света. Дружеството извършва въздушно карго, превоз на морски контейнери и групажи, на тежки и опасни товари, на живи животни и лични вещи. Организацията предлага също панаирна логистика, митническо представителство и митническо складиране.

Ойролог ЕООД организира складовата логистика в ОЙРОШПЕД Груп. Опазването на качествата и сигурността на складираните стоки е гарантирано от съвременни технологии и оборудване в складово-спедиционен терминал ОЙРОШПЕД.