Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” град Плевен

Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” град Плевен е с основна дейност професионално образование и обучение в сферата на туризма. Участва в разработване и прилагане на учебни планове и програми за различни форми на обучение и в международни проекти по програми на Европейския съюз. На учениците се осигуряват знания за професионална и практическа подготовка, както и задължителен ресурс от чуждоезикови знания и комуникативни умения за качествено обслужване на практиката. Професионалната гимназия по туризъм поддържа активни връзки с туристически организации, фирми, асоциации, регионални съвети като Българска туристическа камара, Съвета за обучение по туризъм при Министерството по икономика, колежи по туризъм, висши учебни заведения, ТА "Сънрайз травъл", "Европатур", "Вист" и много други.