Психологически тестове за деца и юноши.

Психологически тестове и методики за изследване на деца в училищна възраст. Методи за изследване на паметта и вниманието, тестове за определяне нивото на тревожност и наличието на страхове, тестове за определяне типа темперамент, многофакторен личностен въпросник, диагностика на състоянията на агресия и много други.