Софийска Стокова Борса

Софийска Стокова Борса предлага богата гама от хранителни и нехранителни стоки на своя срочен и спот пазар. Срочния пазар предлага хлебна пшеница, маслодаен слънчоглед, фуражна пшеница, фуражен ечемик, пивоварен ечемик, царевица, зрял фасул, както и други зърнени контракти. Спот пазара предлага възможност за търговия със спесифицирани налични стоки, отговарящи на определени стандарти, но неприсъстващи на борсата.