аура-сома

Интегративна медицина

Медицински център "Хирон-София": първият по рода си в България Център за нтегративна медицина: хомеопатия, СКЕНАР терапия, аура-сома терапия, медискрин диагностика, детоксикация на организма, Бах терапия, Рейки курсове, безплатни обучителни лекции

РЕЙКИ - дистанционно обучение

Системата за Живот за Земята е била и все още е идеално само-регулираща се, само-настройваща се, самогенерираща се организация на енергия. Колкото повече изследваме взаимо-действените симбиозни взаимоотношения, които се съдържат там, толкова по-привлекателни и комплексни стават те. Цялостната конструкция е една от противоположностите, въпреки че всяка част е взаимо-свързана. Като се вгледаме в Системата на Живот на Земята, виждаме, че лежащото в основата съревнование сякаш е продукт на заповедта за оцеляване.

Разпространи съдържание