мониторинг

Медиа мониторинг от Clipping.BG

Прес мониторинг от Clipping.BG - медиа мониторинг компания номер 1 в България. Ежедневен мониторинг в повече от 120 водещи български електронни и печатни издания. Ние знаем колко е ценна информацията в съвременния глобален свят!

Екотехконсулт-Б.М.

"Екотехконсулт-Б.М." ЕООД е консултантска и проектантска фирма, работеща в областите на околната среда и минното дело. Изготвя проекти за рекултивация, управление на отпадъците, мониторинг, добив на полезни изкопаеми, ОВОС и др.Управителят Борислав Милушев има дълга и успешна кариера в минното дело и е автор и съавтор на множество екологични проекти.Информация и препоръки може да намерите на сайта.

Разпространи съдържание