професионално обучение

TrainSoft – Център за професионално обучение

Богата гама от обучения и курсове в различни области. Електронно, групово, индивидуално, фирмено (на персонал) и по поръчка (бутиково) обучение. Обучителният център е лицензиран от НАПОО за 10 професии. Оборудван е със съвременни технологии, което е предпоставка за ефективно обучение.

Център за управление и професионално обучение

Център за управление и професионално обучение (ЦУПО) АД, посредством широката мрежа от делови контакти с държавни институции, неправителствени организации, предприятия и фирми, университети и висши училища, позволява сформирането на интердисциплинарни екипи от утвърдени специалисти в различните направления за изпълнение на проекти и инициативи на национално, регионално и местно ниво.

Разпространи съдържание