регистрация

Илиев и Трофонова Финанс ООД - гр. Провадия

Финансово/Счетоводни услуги
-индивидуален подход при пълна конфиденциалност.
Публикуване на годишни финансови отчети на www.iliev-trifonova.com само срещу такса от 15 лв.

Счетоводни услуги
Сключване на договор за счетоводни услуги с клиента;
Едностранно и двустранно счетоводство;
Съставяне на Индивидуален сметкоплан;
Текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи: фактури, складови разписки, приходни и разходни касови ордери, банкови документи и др;

Онлайн поддръжка за вашия компютър.Уеб дизайн и хостинг

Ако компютърът ви не слуша - накажете го, като го изпратите при нас. Ние сме на един клик разстояние и ще го накараме да ви слуша.
Разрешаване на компютърни проблеми от разстояние, ремонт и възстановяване. Високо квалифицирана поддръжка.

Регистрация на европейска търговска марка.

Регистрация на търговска марка - Кантора „ЮСАУТОР” осъществява консултации във връзка със заявяване на търговски марки в Патентното ведомство на Република България в гр. София, както и на европейска търговска марка в OHIM, Аликанте. "ЮСАЕТОР" ве предлага и процесуална защита от адвокат, специалист по търговски марки в съда при колизия на интереси относно тях.

Разпространи съдържание