съюз записването

Европейски Бизнес Колеж ФУМИ Интелект

Европейски бизнес колеж ФУМИ Интелект гр. София с над 20 годишна история предлага обучение по професионалните направления мениджмънт, маркетинг, икономика, информатика, туризъм и биофермерство (фермерство и биоземеделие) и 25 специалности. Знанията и уменията, придобити в колежа, отварят врати към много работни места у нас и в Европейския съюз. Приемът става чрез диплома за завършено средно образоване. Има възможност за намаляване на таксата за обучение при успешно преминаване на тест за интелигентност.

Разпространи съдържание