трудова

Служба по трудова медицина към СТС Инженеринг

Анализ и оценка на риска,
Всички видове инструкции за безопасност при работа,
Обучения и курсове по безопасни условия на труд,
Квалификационни групи по електробезопасност,
Медицински прегледи,
Консултации по всички въпроси вълнуващи клиента,
Изготвяне на индивидуални договори и гъвкаво ценообразуване.

СТС Инженеринг работи на територията на цяла България. Всички дейности на службата са сертифицирани по ISO 9001.

Разпространи съдържание