ценни книжа

Софарма Билдингс АДСИЦ - инвестиране в недвижими имоти

Софарма Билдингс АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

Фондови пазари

Ако работата ви е свързана с движението на световните фондови пазари или се интересувате от търговия с различни ценни книжа, то заповядайте в този сайт. Ще са ви полезни както професионалните анализи, така и постоянни приток от финансови новини.

Разпространи съдържание