erp

erp

FullSoft Company

Eдинна информационна система за управление на бизнеса. Включва всички етапи от работния процес във фирмата – от обслужване на клиентите, различни ценови условия и промоции, през работа с доставчици и служители, стоки и наличности, услуги, ДМА, финансови ресурси в касата и банката, фактуриране, маркетингови анализи, разнос, брак, производство, ревизия, до счетоводство, администриране, анализи за развитие и управление на активите. Софтуерни продукти и системи (FullBusiness ERP) се отличават с висока надеждност, лесно усвояване, бързина при работа и огромни функционални възможности.

Уеб базирано ERP решение - Имперо.

Имперо™ е софтуерно приложение, изградено от модули, които следват логиката на основните дейности на една компания. Свързаността на компонентите в системата и единната база данни осигуряват информационна гъвкавост и предоставят възможност за извършване на детайлизирани справки, отчети и анализи. Регистрираните дейности и проекти могат да бъдат управлявани в различни аспекти от специалистите и мениджърите на фирмата от всички йерархични нива.

ERP и CRM системи

ERP системи и CRM софтуер от ERPICRM ® с висока интерактивност, лекота на работа и бърз и сигурен достъп от цял свят. Спестете хиляди лева излишни разходи с бизнес системите точно за Вас.

Счетоводни програми и ЕРП

iSystems BG предлага професионални услуги при разработката, внедряването и поддръжката на ERP софтуер. Компанията е фокусирана върху ERP и CRM системите Microsoft Dynamics и техни браншови допълнения като Microsoft Navision и приложения за мобилни телефони.

ERP системи Антиподес ЕООД

Антиподес предлага съвкупност от услуги, покриващи широк спектър от проблеми, с които фирмите се сблъскват при оптимизирането и управлението на фирмената информация. Предлагаме цялостни решения за бизнесa, включително интегрирани BPM и ERP системи, консултации и поддръжка.

Разпространи съдържание