smart

Smart food - умна храна

D4X UnitDose е ново поколение умна храна. Съдържа само натурални хранителни компонени.Разработена е в лаборатория DEM4, която е резултат от съвместните изследвания на качеството на живот, проведени от VISION и Световната Здравна Организация.

Разпространи съдържание