Троян

Туристически информационнен сайт за община Троян, хотели, хижи атракции спорт:

► природни забележителности, културни и образователни институции, паметници на културата и архитектурата, туристически маршрути и еко-пътеки;

► места за настаняване, заведения за храненеи развлечения и други атракции.

► културен календар – чествания, концерти, празнични прояви и други значими събития от обществения живот на града и съседните населени места;

► спортни събития и възможности за активен отдих;

► транспорт и комуникации;