Търговията с вторични суровини в София

Новинарски сайт за пунктовете за повредена техника на Балканите. Обновените описания, обяви, проверки и валутата на организациите със скрап. Всекидневно добавяни интересни неща обвързани с този каталог. Права за добавяне на стойностни и фрий промоции.