Фирмите в България

Всички обекти които ние презентираме, получават собствена страница във Виртуална Информационна Бизнес Система, съставена от снимков материал, текстова информация, информация за адреса на фирмата, телефони за връзка, електронни адреси и др., както и неограничен достъп до страницата с цел актуализация на описаната информация, чрез уникален код за достъп. Сайтът предвижда и реклама под формата на рекламни банери, ВИП регистрации на национално и регионално ниво, с приоритет пред останалите регистрации в категорията, реклама на ротационен принцип, както и други средства за едно по-добро представяне на фирми или организации.
Нашата идея е да покажем на целият свят Вашата инвестиция. Структурата на сайта е разделена на административна (в зависимост от административното и териториално деление на Р. България) и по категории и подкатегории за улесняване на посетителите.
Изградената по революционен начин търсеща машина, предлага на потребителите бърз и лесен достъп до информацията, намираща се във Виртуална Информационна Бизнес Система.