ERP системи Антиподес ЕООД

Антиподес предлага съвкупност от услуги, покриващи широк спектър от проблеми, с които фирмите се сблъскват при оптимизирането и управлението на фирмената информация. Предлагаме цялостни решения за бизнесa, включително интегрирани BPM и ERP системи, консултации и поддръжка.
Предлага широк спектър от консултации в сферата на бизнес софтуера, оптимизирането на фирмената информационна инфраструктура, миграцията към нови решения, откриването на специфични проблеми в сферата на ИТ. Предлага също и цялостен одит и оценка на състоянието на ИТ инфраструктурата в малки, средни и големи компании, или техни отделни подразделения.