NGBconsulting

NGB-Consulting е компания, предлагаща ученически, студентски и младежки програми за междукултурен обмен. Консултации за обучение в чужбина - магистърски и бакалавърски програми. Тренинги и обучения в сферата на мениджмънта и човешките ресурси.