Българският Мултифункционален Зепер, Генератор за лечение + запер

Защо е създаден мултифункционалния зепер? Макар и универсални, честотите 30kHz и 2.5kHz не успяват достатъчно бързо да помогнат при различните заболявания. По тази причина за по-висока ефективност на дадено лечение в зепера са създадени програми с поредици от честоти. Какво получавате, снабдявайки се с мултифункционален зепер?
-Оригиналният запер на Хулда Кларк + автоматично определяне на времената на интервалите на терапията и паузите между тях;
- „Най-мощният запер на света” създаден от Кен Преснер + автоматично определяне на времената на интервалите на терапията и паузите между тях;
Мултифункционалният зепер съдържа програми от честоти за унищожаване на вируси и вредни микроорганизми, за понижаване на високото кръвно налягане, стимулиране на имунната система и лечение на грипни и респираторни заболявания, всяка от които е съставена от определени честоти с зададена продължителност от време. За използването им не е необходимо да разполагате с хронометър. Всеки зепер разполага със звукова и светлинна индикация. Всяка една програма от зепера съдържа в себе си определеното времетраене на лечението. При стартиране на съотвената лечебна процедура, зепера сигнализира чрез звук. Изборът на съответната програма се извършва чрез бутона на зепера, а светлините му индикатори показват избраната програма и режима на работа.
Възможност да създадете собствен запер или да генерирате честота чрез новия запер-генератор.