Електричество | Директория с български сайтове

Eнергоинвестмънт АД - лицензиран търговец на електрическа енергия

Енергоинвестмънт АД се ангажира да предостави на бизнеса достъпна електроенергия, персонализирани решения и превъзходно обслужване. Лицензиран търговец и доставчик на електрическа енергия, предлагайки на бизнеса достъпна електроенергия, персонализирани решения и превъзходно обслужване.

Адрес:
бул. Княз Александър Дондуков 82
София, 1504

Фотоволтаични централи

Мотто Инженеринг разработва своите соларни проекти съвместно с фирма Eurosol, която през последните 10 години е изградила над 1000 фотоволтаични централи (ФЕЦ) в цял свят.

Електро услуги от опитни ВиК техници и ел.техници за София

Елвидом ООД, София извършва качествени 24/7 ВиК и ел. услуги на своите клиенти - монтаж и поправки на бойлери, електрически табла, хидрофорни системи, водопроводни услуги по отстраняване на аварии, замени на ел. инсталации от квалифицирани Вик специалисти и електротехници в София и страната.

Осветителни тела и кабели Рускомерс ЕООД

„Рускомерс-99” ЕООД е фирма, съществуваща от 1999г., осъществяваме търговия на едро и дребно в няколко магазина на територията на гр. София. Предлагаме продукти и промоции в сферата на:
   Осветление
    Кабели
    Инструменти
    Автоматика
    Ел. материали
    Аксесоари

Фотоволтаични модули (соларни панели) и фотоволтаични системи от Crane

Крейн ООД проектира, произвежда и доставя фотоволтаични модули и системи, познати още като соларни модули (соларни системи). Разнообразие от иновативни фотоволтаични приложения, подходящи както за дома, така и за промишлено ползване.

Асансьори - Мила лифт ООД

„МИЛА ЛИФТ“ ООД е създадена през 1995 год. в гр.София. От самото начало на нашата дейност, ние отдаваме приоритетно значение на доставка, монтаж, ремонт, сервиз, преустройство и модернизация на асансьори – като начин за улесняване на ежедневния живот и допринасяне за комфорта на всеки човек.

Сатурн 2 ООД-силно и слаботокови ел.инсталации

„Сатурн 2” ООД работи в сферата на услугите, с основна предмет на дейност – изграждане, ремонт и поддръжка на слаботокови и силнотокови електрически инсталации. Дружеството е и вносител и разпространител на силно и слаботокови кабели от Турция.

Енемона-Енергоспестяваща енергетика

ЕНЕМОНА е една от първите компании у нас, които застъпват енергоефективни дейности в строителството. Фирмата е сериозен участник в енергийния мениджмънт и ютилити услугите в България. Реализира дейности на свободния пазар на електроенергия в страната. Комплексно конструиране на инсталации от възобновяеми енергийни източници за общински и частни сдания. Контакти: Гълъбово 6280, бул. Република 120, тел.: 0418/6 80 22, www.enemona.com.

Разпространи съдържание