Логопед, психолог, аутизъм, дислексия | Logosbg.net

Логопед - психолог предлага професионални консултации и терапия на хора с комуникативни дефицити, аутизъм, дислесция, заекване, езикови проблеми и емоционално-поведенчески нарушения в София. Психотерапия, цялостна рехабилитация и корекция от психологическа гледна точка.

Логопед, психолог, аутизъм, дислексия | Logosbg.net