ГЕРБ

д-р Росен Тушев, хирург - обща и коремна хирургия

Специализирал е в областите на лапароскопската, дебелочревната, жлъчно-чернодробната хирургия.

Д-Р ТУШЕВ ИЗВЪРШВА:
* Диагностична лапароскопия;
* Лапароскопска холецистектомия;
* Лапароскопска апендектомия;
* Лапароскопски операции при хернии на предната коремна стена;
* Лапароскопски операции при хиатални хернии и ГЕРБ;
* Лапароскопски операции в спешната хирургия;
* Лапароскопски операции при гинекологични заболявания;
* Лапароскопски операции през един отвор (SILS);

Разпространи съдържание