гласови

Логопед

Логопед в София, който успешно работи при гласови и артикулационни нарушения, промени на звукове или неправилно звукопроизношение и други проблеми. За повече информация за логопедичния кабинет, заповядайте на нашия сайт.

Разпространи съдържание