детски фонд на оон

Уницеф България

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 150 страни.
Всяко дете има право на възможно най-добър старт в живота, както и да му се даде възможност да развие пълния си потенциал. Децата не бива да умират от предотвратими причини и имат правото на здравеопазване и образование с най-висок стандарт. Крайно необходимо е всички деца да бъдат защитени от насилие, експлоатация и дискриминация.

Разпространи съдържание