Дупница

Сдружение Партньори - Дупница

Сдружение “Партньори-Дупница” е юридическо лице с нестопанска цел. Приоритет: Подобряване качеството на живот на децата и младежите, чрез осигуряване на подкрепа и създаване на условия за личното им развитие.

Разпространи съдържание