земеделски съюз

БЗНС

Официален Сайт на Политическа партия "Български Земеделски Народен Съюз" основан през 1899 година. Идеологията и програмата на БЗНС са изградени върху принципите на демократичните традиции на българския народ и върху утвърдените общочовешки ценности и морал. Главен секретар Николай Ненчев.

Разпространи съдържание