магистър

Катедра "КСТ" при факултет"Артилерия, ПВО и КИС" на НВУ

Катедра "Компютърни системи и технологии" провежда обучение на курсанти и студенти в ОКС “Бакалавър” и “Магистър“ по гражданска специалност “Компютърни системи и технологии". Висококвалифицираните преподаватели с дългогодишен опит в инженерния свят на компютърните технологии осигуряват и високопрофесионалната подготовка на бъдещите кадри в IT технологиите. Именно на осигурената квалифицирана подготовка днес кадри на катедрата работят в българските представителства на големите гиганти в сферата на компютърната техника и технология.

Разпространи съдържание