психология

Психотерапевт

Психологически консултации и терапия от Камелия Хаждийска, статии за душата и духовното развитие, интересни мисли. Пълна и подробна информация за същността на психотерапията и предмета на работа на прсихотерапевтката.

PS i-consult - психологично консултиране

Нашата цел е да отговорим на нуждите на всички онези хора, които смятат, че качеството на живота зависи от доброто психично здраве. Нашите услуги са насочени най-вече в областта на психологичното консултиране, както в случаите на нужда от психологична помощ, така и при даването на подкрепа при решаване на житейски трудности.

Детска Психология

Публикации по Детска Психология, които представляват интерес както за специалистите от тази област, така и за всеки родител.
От публикуваните материали ще научите за етапите през които преминава детското развитие, особеностите на поведението и преживяванията на детето в периода на израстването, потребностите на децата, а също така са разгледани и много от често срещащите се проблеми в детската възраст и адекватните реакции спрямо тях.

Разпространи съдържание