Самопознание

Еволюция на ума - Бъди промяната

Движение на Новата Мисъл е прогресивно културно и гражданско движение за качествено развитие на индивида и обществото. Несъзнателността и първичността са водещи в поведението на всички нива. Хората не общуват пълноценно помежду си, защото не умеят да общуват със самите себе си. Всичко това трябва да се промени, ако искаме да живеем в един по-позитивен, хармоничен и проспериращ свят и промяната трябва да започне в умовете на хората.

Разпространи съдържание