счетоводство

Мила Консулт - Счетоводство, одит, реклама и администрация

Основната задача на нашия екип, е да бъдем от полза за развитието на Вашия бизнес в областта на счетоводство (текущо счетоводство, годишно счетоводно приключване) одит, регистрация на фирма, пререгистрация, административни услуги, ТРЗ и личен състав. Компанията ни ще Ви осигури безпроблемно протичане на ежедневната организация на Вашата работа и тази на Вашите служители. Ние ще разгледаме текущите проблеми, с които се сблъсквате в хода на професионалното Ви израстване с оглед на присъщото им значение.

Цялостно счетоводно обслужване на фирми

Ние сме фирма от правоспособни счетоводители, данъчни и бизнес консултанти, базирани в гр. Велико Търново. Специализирани сме в цялостно счетоводно обслужване на фирми.

Нашите водещи принципи в процеса на работа са:

* Спазване на действащото законодателство;
* Качествени, оптимизирани и ценово обосновани счетоводни услуги;
* Индивидуален подход към нуждите на всеки клиент;
* Поддържане на дългосрочни отношения с клиентите;
* Коректност и конфиденциалност.

Илиев и Трофонова Финанс ООД - гр. Провадия

Финансово/Счетоводни услуги
-индивидуален подход при пълна конфиденциалност.
Публикуване на годишни финансови отчети на www.iliev-trifonova.com само срещу такса от 15 лв.

Счетоводни услуги
Сключване на договор за счетоводни услуги с клиента;
Едностранно и двустранно счетоводство;
Съставяне на Индивидуален сметкоплан;
Текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи: фактури, складови разписки, приходни и разходни касови ордери, банкови документи и др;

FullSoft Company

Eдинна информационна система за управление на бизнеса. Включва всички етапи от работния процес във фирмата – от обслужване на клиентите, различни ценови условия и промоции, през работа с доставчици и служители, стоки и наличности, услуги, ДМА, финансови ресурси в касата и банката, фактуриране, маркетингови анализи, разнос, брак, производство, ревизия, до счетоводство, администриране, анализи за развитие и управление на активите. Софтуерни продукти и системи (FullBusiness ERP) се отличават с висока надеждност, лесно усвояване, бързина при работа и огромни функционални възможности.

Счетоводни програми и ЕРП

iSystems BG предлага професионални услуги при разработката, внедряването и поддръжката на ERP софтуер. Компанията е фокусирана върху ERP и CRM системите Microsoft Dynamics и техни браншови допълнения като Microsoft Navision и приложения за мобилни телефони.

Счетоводна къща София, одит, счетоводни услуги

Счетоводна къща Ангелов Одитинг ООД София Предлага пълно счетоводно обслужване, одит, регистрация на фирми, данъчни и счетоводни услуги, годишно приключване, ДДС, ТРЗ.15 години професионализъм.Одит на финансови отчети; Одиторски услуги от регистриран одитор.

Счетоводство и счетоводни услуги Варна

Счетоводна къща Телевикс 72 е счетоводна кантора, базирана във Варна, която предлага професионални счетоводни услуги, правни и данъчни консултации, годишно приключване, данъчни декларации счетоводна къща, счетоводни услуги, счетоводство, данъчни консултации.

Глобал Консулт

Счетоводна кантора Глобал Консулт предлага ниски цени на счетоводни услуги, стартиращи от 50 лева. Счетоводните услуги, които предлагаме включват регистрация на фирми, счетоводно обслужване на фирми и други. Работим с фирми от всички краища на България - на Пловдив, София, Варна, Велико Търново, Асеновград, Смолян, Бургас, Плевен, Габрово, Стара Загора. Притежаваме над 10 годишен опит, с който сме се доказали като една от най-добрите компании в сферата на счетоводството.Работим в райна на Пловдив, София, Варна, Велико Търново, Смолян, Бургас, Плевен, Габрово, Стара Загора.

АБВ Финанс - Онлайн счетоводен софтуер

Универсален онлайн счетоводен софтуер от ново поколение. С АБВ Финанс можете да решите финансово-счетоводните проблеми на всяка фирма. Счетоводство, склад, дълготрайни активи, ДДС, парични средства, доставки и продажби, издаване на електронни фактури, импорт на банкови документи от е-банкирaнето на банката. Не се закупува, не се инсталира, не се грижите за архивирането на данните си. Работите онлайн от всяка точка на света с Интернет и заплащате годишен абонамент съобразно броя на документите. Данните Ви са защитени с най-добрите алгоритми за криптиране и се архивират автоматично всеки ден.

Счетоводна къща Гебона

Счетоводна къща Гебона, гр. Русе извършва пълно счетоводно обслужване, счетоводни услуги, данъчни консултации, трудови договори и осигуровки. Годишно счетоводно приключване.Регистрация на фирми.
За конкретна ценова оферта, Моля посетете нашият сайт и попълнете въпросника.
Ние ще Ви отговорим в рамките на 1 работен ден.

Разпространи съдържание