mfZapper

Българският Мултифункционален Зепер, Генератор за лечение + запер

Защо е създаден мултифункционалния зепер? Макар и универсални, честотите 30kHz и 2.5kHz не успяват достатъчно бързо да помогнат при различните заболявания. По тази причина за по-висока ефективност на дадено лечение в зепера са създадени програми с поредици от честоти. Какво получавате, снабдявайки се с мултифункционален зепер?
-Оригиналният запер на Хулда Кларк + автоматично определяне на времената на интервалите на терапията и паузите между тях;
- „Най-мощният запер на света” създаден от Кен Преснер + автоматично определяне на времената на интервалите на терапията и паузите между тях;

Разпространи съдържание